Vores referencer

Vores erfaring og kompetencer er bygget på de mange projekter, vi har bag os. Her kan du se et udvalg af alt det, vi har skabt

Vores referencer

Vores erfaring og kompetencer er bygget på de mange projekter, vi har bag os. Her kan du se et udvalg af alt det, vi har skabt

Rasmus Friis

Referencer

Filter

År:

2016
2024
Agorahaverne

Agorahaverne

Danmark

Agorahaverne er et nyt koncept for bæredygtige seniorboligfællesskaber, som vi opfører over hele landet. Konceptet er rettet mod voksne  (50+) uden hjemmeboende børn. Særligt ved byggerierne er, at boligerne bygges omkring en stor, overdækket atriumhave, der skaber et fysisk rum for fællesskab og aktivitet. 

Agorahavernes boligfællesskaber opføres i træmoduler, fordi det både er bæredygtigt, giver godt indeklima og er nemt og hurtigt at bygge i. 

Indtil videre har vi opført Ibihaven og Sophushaven i Slagelse, Hermanhaven og Augusthaven i Næstved og Bodilhaven i Odense. Undervejs er Viggohaven og Christianhaven i Holbæk, Roberthaven i Helsinge og flere projekter kommer til i fremtiden. Agorahaverne er certificeret til DGNB guld. 

 

Se mere om konceptet her.

Byggeperiode  2019-
Beliggenhed  Danmark
Entreprisesum  ca. DKK 75 mio. pr. projekt
Entrepriseform  Totalentreprise 
Agorahaverne
BST III – Tingbjerg

BST III – Tingbjerg

Danmark

BST III – Moderne bæredygtige boliger i Tingbjerg

I samarbejde med den almene boligorganisation FSB og lokalforeningen Mosefundet, og som en del af byudviklingen i Tingbjerg, bygger Rasmus Friis A/S et nyt seniorbofællesskab bestående af 25 boliger samt 25 familieboliger og mindre butikker i stueetagen på det forhenværende ældre butikstorv, Store Torv. Ejendommen kommer til at ligge ud til Langhusvej og Ruten.

I 2023 blev det første spadestik taget til det flotte, nye etagebyggeri med seniorbofællesskab og familieboliger. Byggeriet udføres i bæredygtige materialer og bliver certificeret til DGNB Guld.

Hos Rasmus Friis A/S er vi stolte over at være totalentreprenører på byggeriet og ser frem til et godt

Selve nybyggeriet placeres i yderområderne og på kanten af eksisterende haverum for at bevare mest muligt grønt areal og samtidig skabe de bedste betingelser, for at beboere på tværs af ejerformer udvikler og bruger haverummene aktivt.

Byggeperiode  2023-2024
Areal 4.400 m2
Beliggenhed  Brønshøj
Entrepriseform  Totalentreprise 
BST III – Tingbjerg
Søndermarken

Søndermarken

Danmark

Søndermarken – Dagligvarebutik og Kvartershus

Rasmus Friis A/S skal nedrive stueetagen og 1.sal og sanere til dæk over kælder. Der skal etableres ny dagligvarebutik og kvartershus ovenpå eksisterende kælder.

Derudover etableres ny kælder til dagligvarebutik lager syd for eksisterende kælder.

Byggeperiode  2023-2024
Areal 1.000 m2
Beliggenhed  København
Entrepriseform  Totalentreprise 
Søndermarken
Brohuset

Brohuset

Danmark

Brohuset – Et visionært byggeri

Ambitionerne er høje i Brohuset, som er et nyt og moderne medborger- og sundhedshus i Ishøj Kommune. Et visionært byggeri med fokus på fællesskab, bæredygtighed og danske byggetraditioner, som Rasmus Friis skal gøre til virkelighed.

Brohuset er et nyt medborger- og sundhedshus i hjertet af Ishøj med en vision om at skabe et åbent og imødekommende hus, der sikrer grobund for øget sundhed, trivsel og livskvalitet blandt Ishøjs borgere.
Den nye 3-etagers bygning skal indgå i den eksisterende arkitektur og give de optimale rammer til at understøtte mangfoldige og meningsfulde fællesskaber

CO2-aftryk
Hele vejen igennem projektet vil der være fokus på bæredygtighed og holdbare løsninger. Træ bruges som gennemgående materiale, både for at reducere CO2-udledning og for at skabe et varmt, organisk udtryk, ligesom der på taget monteres solceller. Byggeriet er således planlagt til at have et ekstra nedsat CO2-aftryk og til at kunne leve op til de nyeste, mest skærpede udledningskrav.

Danske byggetraditioner
Den nye bygnings eksteriør lægger sig i harmonisk forlængelse af Brohusets eksisterende arkitektur og står samtidig som en moderne fortolkning af smukke, danske byggetraditioner, idet facader udføres i røde skærmtegl og med rejste tage.
Ishøj Kommune er bygherre, og Rasmus Friis A/S står for opførelsen af tredje etape, hvor vi sammen med
PLH Arkitekter, bygherrerådgiver Lilholm & Partner, Artelia og landskabsarkitekt Masu Planning skal gøre ambitioner og visioner til virkelighed.

Byggeperiode  2023-2025
Areal 2.200 m2
Beliggenhed  Ishøj
Entreprisesum  DKK 83 mio.
Brohuset
Odsherred Forsyning

Odsherred Forsyning

Danmark

Odsherred Forsyning – Et moderne erhvervsdomicil

Ærligt design, træ og biodiversitet er nøgleord i det nye hovedsæde, som Rasmus Friis A/S skal bygge til Odsherred Forsyning. Et moderne erhvervsdomicil med et bevidst materialevalg, som bidrager til at reducere CO2-aftrykket i byggeriet.

Det samlede byggeriet består af tre nye bygninger – en administrationsbygning, værksted/lager og et større garageanlæg. I alt 4.275 m2, som i fremtiden gør det muligt at samle alle medarbejdere på én fælles adresse med højt til loftet, gode lysforhold og et godt indeklima.

Hos Rasmus Friis A/S har man arbejdet målrettet på at præsentere et projekt, hvor materialevalget understøtter brugen af mere træ og mindre beton. Der er desuden lagt vægt på synlige trækonstruktioner, hvor træets nærvær og varme spiller en hovedrolle i alle rum.

Alle tre bygninger udstyres med lette tage i træ-kassetteelementer, der reducerer CO2-aftrykket, idet kassetternes lethed minimerer mængden af beton i de bærende betonvægge. Bygningernes lette facader konstrueres ligeledes i træelementer, som præfabrikeres og monteres efter de bærende konstruktioner, er opført. Det giver en kort og effektiv byggetid.

Det nye hovedkvarter ligger omgivet af Odsherreds kuperede natur, og det har været et ønske at byggeriet skal indgå og understøtte det eksisterende landskab. Beplantningen vil derfor være med til at tegne virksomhedens identitet og skabe en visuel sammenhæng til bygningerne. Der arbejdes primært med hjemmehørende arter, og størstedelen af byggefeltet er udlagt som et ekstensivt græsareal af robuste græssorter. Ankomst- og parkeringsarealet tilplantes med lindetræer og egetræer, som bidrager til at forbedre biodiversiteten.

Byggeperiode  2024-2025
Areal 4.275 m2
Beliggenhed  Odsherred
Entreprisesum  DKK 90 mio.
Odsherred Forsyning
Kernehusene

Kernehusene

Helsinge/Slagelse

Kernehusene er et nyt boligkoncept; rettet mod børnefamilier og voksne uden hjemmeboende børn. Konceptet er bygget på indsigt og gennem en lang række analyser og fokusgrupper, har vi udviklet et rækkehuskoncept, der kan imødekomme en bred vifte af lejere. Og som i særdeleshed opfylder boligdrømmene for netop disse primære målgrupper. Kernehusene bliver certificeret til DGNB guld certificeret. 

 

Se mere om konceptet her. 

Byggeperiode  2022-2023
Beliggenhed  Helsinge/Slagelse  
Entrepriseform  Totalentreprise 
Bygherre  Tetriis
Kernehusene
Villa i Charlottenlund

Villa i Charlottenlund

Danmark

Smuk CLT-villa i Charlottenlund

Anvendelsen af CLT i byggeriet er relativt nyt i Danmark. Derfor er vi også begejstrede for vores nye byggeprojekt hos Tetriis-koncernens entreprenørafdeling Rasmus Friis A/S, hvor vi opfører en 259 m2 bolig i Charlottenlund, hvor boligens konstruktioner udføres i CLT. CLT er et klimavenligt byggemateriale, der består af flere lag træ, som er limet sammen i krydsende retninger, hvilket giver en ekstrem stærk og stabil struktur.
Boligen er en sjældenhed, og giver Rasmus Friis A/S en unik mulighed for at styrke vores kompetencer og viden inden for byggeri med CLT som byggemateriale. En vigtig viden, som kan overføres til nye, større og endnu mere komplekse byggesager i CLT fremadrettet, og som samtidigt giver os en førerposition inden for feltet.

Begejstringen for CLT og limtræ er generelt stigende i byggebranchen. Det skyldtes især de miljømæssige fordele og de mange anvendelsesmuligheder til både inder- og ydervægge, tagkonstruktioner og etagedæk.

Men den væsentligste fordel ved brugen af CLT er det meget lave CO2-aftryk sammenlignet med mere traditionelle byggematerialer som fx beton. Det er ingen hemmelighed, at vi elsker træ hos Rasmus Friis A/S, og derfor bidrager vi også gerne til øget brug af træ og CLT i alle vores byggerier, fordi det gør en klimamæssig forskel og gøre byggebranchen grønnere. Og med det nye byggeprojekt i Charlottenlund og vores mange andre træbyggerier er vi godt på vej med nye erfaringer og nye optimerede byggemetoder.

Fakta om CLT:

  • CLT er et fornybart materiale, da det er lavet af træ, der kan dyrkes og genplantes. Det har også en lav CO2-udledning sammenlignet med mere konventionelle byggematerialer som beton og stål.
  • Styrke og stabilitet: CLT er kendt for sin høje styrke og stabilitet. Det kan modstå store belastninger og er velegnet til at konstruere både mindre huse og større bygninger.
  • Hurtigere byggeproces: CLT-paneler er præfabrikerede, hvilket betyder, at de kan fremstilles off-site og derefter transporteres til byggepladsen. Dette kan fremskynde byggeprocessen og reducere tidsforbruget på stedet.
  • Energibesparelse: CLT har gode isoleringsegenskaber, hvilket betyder, at bygninger opført med CLT kan opretholde en mere konstant indendørs temperatur og kræver derfor mindre energi til opvarmning og køling.
Byggeperiode  2023-2024
Areal 259 m2 + 188 m2 kælder
Beliggenhed  Charlottenlund
Entrepriseform  Totalentreprise 
Villa i Charlottenlund
Skovkvarteret I

Skovkvarteret I

Ørestad Syd

Skovkvarteret er en ny bydel i Ørestad Syd opført af Rasmus Friis. Som totalentreprenører har vi været med helt fra starten. Skovkvarteret er en del Arena-kvarteret, og det færdige projekt udvikledes i to etaper. Skovkvarteret I består af 74 rækkehuse i to og tre plan med henholdsvis tre eller fire værelser, stue og køkkenalrum. Udover rækkehusene er der to punkthuse og tre tårne med i alt 96 lejligheder. Tårnene er på 8 etager med 22 – 25 lejligheder og de to punkthuse er på 5 etager med 15 lejligheder. Lejlighederne er på 82–157 m2. De mindste lejligheder er på to værelser, køkkenalrum og altan. De største lejligheder er i to etager med fire soveværelser, køkkenalrum, stue og to altaner. Totalentreprisen inkluderer desuden forsyninger og belægninger. 

Byggeperiode  2016-2018
Areal  14.000 m2
Beliggenhed  Ørestad  Syd
Entreprisesum  DKK 250 mio.
Skovkvarteret I
Skovkvarteret II

Skovkvarteret II

Ørestad Syd

Skovkvarteret II er anden etape af den nye bydel i Ørestad Syd. Her har vi opført ca. 11.000 m2 familieboliger – fordelt på 140 rækkehuse og to tårnbyggerier med 25 lejligheder i hvert tårn. Som totalentreprenører har vi været med helt fra starten og overtog projektet allerede fra byggetilladelsesniveau. Rækkehusene er fordelt på tre typer og er placeret i små blokke af 6 rækkehuse i hver. Rækkehusene er indrettet på 1,5, 2,5 eller 3 plan med henholdsvis to eller tre værelser, stue, køkkenalrum og terrasse. Boligerne er på 73-133 m2. Tårnene har tre typer lejligheder og fire penthouselejligheder. Fra stueetagen til og med 6. sal er der lejligheder på 103-97 m2. De er indrettet med entre, køkkenalrum, bad og opbevaringsrum samt tre værelser og altan. Penthouselejlighederne er i to plan og ligger på 7. og 8. sal. Lejlighederne på 119-145 m2. På nederste plan er entre, køkken med udgang til altan og på øverste plan ligger stuen og hhv. to og fire soveværelser. 

Byggeperiode  2018-2020
Areal  11.000 m2
Beliggenhed  Ørestad Syd
Entreprisesum  DKK 200 mio.
Skovkvarteret II
Skiferrækkerne

Skiferrækkerne

København S

Skiferrækkerne ligger på Gyldenrisvej i Sundbyvester og består af 38 rækkehuse i tre plan – indrettet med køkken, spisestue og toilet i stueetagen, stue og værelse på 1. sal samt badeværelse og to værelser på 2. sal. Boligerne er opført i betonelementer og facader af trækassetter, som er beklædt med skifer. Til hver bolig er der både for- og baghave med plads til havemøbler samt et skur til opbevaring. Totalentreprisen omfatter etablering af forsyninger til el, vand, kloak og fjernvarme. Der er etableret fælles terrænanlæg med parkeringspladser, fælles opholdsarealer med plantekasser og beplantning for at skabe hyggelige fællesrum. Til at forbinde de 4 blokke er der anlagt grusstier. 

Byggeperiode  2017-2019 
Areal  4.400 m2
Beliggenhed  København S
Entreprisesum  DKK 70 mio.
Skiferrækkerne
Riffelsyndikatet

Riffelsyndikatet

København

Rasmus Friis fik til opgave at totalrenovere den historiske bygning ”Riffelsyndikatet” i Nordhavn. Bygningen har været rammen om våbenproduktion og var under 2. verdenskrig udsat for en af de største sabotageaktioner, den danske modstandsbevægelse, BOPA-gruppen, stod bag. I dag er den ca. 5.000 store ejendom blevet miljøsaneret og de bærende konstruktioner er tilpassede og forstærket. Vi har derudover givet den eksisterende bygningskrop nye vinduespartier og pudset op i den røde farve, der kendetegner Nordhavn. I halvdelen af bygningens facadebredde har vi udført en ny førstesal i moderne design, og i de samme røde toner, så det nye og det gamle falder godt ind med hinanden. Den nye 1. sals tilbygning er udført som stålkonstruktion med facade af strukturel glazing og tag med isolering og derbigum. I stueplan er der opført en 2.500 m2 dagligvarebutik og på 1. sal et 2.500 m2 moderne kontorlejemål.

Byggeperiode  2017-2019
Areal  5.000 m2
Beliggenhed  Nordhavn
Entreprisesum  DKK 92 mio.
Riffelsyndikatet
Rooftoop

Rooftoop

Nordhavn

Projektet omfattede en komplet etablering af et kontor til 60 medarbejdere på øverste etage af Big Bio beliggende i Nordhavn. Det blev udarbejdet i tæt samarbejde med flere forskellige rådgivere, herunder arkitekter, ingeniører, akustik- og indeklimarådgivere mm. Kontoret er et åbent kontorlandskab med en mødekerne i midten af etagen bestående af 4 telefonbokse og 4 mødelokaler samt enkelte kontorer og mødelokaler jævnt fordelt og inddelt af glasvægge. Kontoret har to forskellige niveauer. Dette skyldes at den ene del af bygningen har en hævet gulvkonstruktion grundet ventilationsanlægget fra biografen på den underliggende etage. Facaderne er opført i glaspartier, og loftet af traditionelle trapezplader, hvorpå vi har sprøjtet et akustikprodukt på for at udnytte den store arealoverflade, som disse plader har. Derudover er der to toiletkerner og tekøkkener, ét i hver sin ende af etagen. 

Byggeperiode  2021
Areal  900 m2
Beliggenhed  Nordhavn
Entreprisesum  DKK 11 mio.
Rooftoop
Rød Lagerbygning

Rød Lagerbygning

Carlsberg Byen

Rød Lagerbygning i Carlsberg Byen blev brugt som værksted og lagerbygning fra 1883. Den fine gamle bygning har vi i dag – nænsomt – transformeret til en 10.000 m² erhvervsbygning. I bryggeritiden fungerede bygningen som værksted og lagerbygning for de til bryggeriet tilknyttede håndværk og er nu istandsat med opgraderede facader. De gamle kældre, der oprindeligt blev anvendt til opbevaring, har fået nyt liv og vil indgå som en integreret del af det samlede projekt. Der er bygget en ekstra etage på toppen af den eksisterende murstensbygning, der tilmed får en 400 m² tagterrasse med flot udsigt over Søndermarken og resten af kvarteret.

Byggeperiode  2021-2022 
Areal  10.000 m2 
Beliggenhed  Valby
Entreprisesum DKK  50 mio.
Rød Lagerbygning
Stavnsholthave

Stavnsholthave

Farum

Stavnsholthave er opført som et bofællesskab, der består af 25 nybyggede andelsboliger og et fælleshus. Rækkehusene er udført som træhusbyggeri, hvor lys, kvalitet og design er i fokus. Byggeriet ligger tæt på skole, dagtilbud, Furesøen, indkøb og offentlig transport. Bofællesskabet er udført som et andelsbyggeri med flere forskellige boligstørrelser i bæredygtige materialer. Byggeriet omfatter 5 boliger i 1 etage og 20 boliger i 2 etager samt et uopvarmet depotrum til hver bolig på ca. 4 m2. Der er opført et fælles overdækket affaldssorteringsrum og et fælles overdækket aflåseligt cykelrum. 

Se mere om projektet her.

Byggeperiode  2020-2022
Areal  3.100 m2
Beliggenhed  Farum
Entreprisesum  DKK 58 mio.
Stavnsholthave
Kirsebærhaven

Kirsebærhaven

Kgs. Lyngby 

Kirsebærhaven består af 32 rækkehuse på 133m2 med kælder. De 32 boliger er fordelt i to rækker med fælles gårdmiljø mellem rækkerne. Til hver bolig er der både for- og baghave. Boligerne har køkken, toilet og stue i stueplan, badeværelse og tre værelser på 1. sal. I kælderen er der vaskemaskine og tørretumbler – og plads til alt det, der ellers aldrig er plads til i nye boliger.  Bygningens konstruktion er betonelementer med murede facader. Kirsebærhaven har efter overdragelsen skiftet navn til Kirsebærparken. 

Byggeperiode  2016-2018
Areal  4.200 m2
Beliggenhed  Kgs. Lyngby 
Entreprisesum  DKK 64 mio.
Kirsebærhaven
Præstemarkshusene

Præstemarkshusene

Roskilde 

Rasmus Friis har renoveret Præstemarkshusene for Boligselskabet Sjælland. Renoveringen omfattede skimmelrenovering og etablering af mekanisk ventilationsanlæg i hele den eksisterende bebyggelse. 68 boliger i flerfamiliehuse/dobbelthuse blev renoveret. 12 af disse fik nye store altaner i stål, mens kvistene blev ombygget. 20 boliger blev sammenlagt til 10 større boliger og blev samtidig totalrenoveret.
Sammenlægningsboligerne blev totalrenoveret, miljøsaneret, energioptimeret, og der blev opført nye badeværelser, køkken og lofter, etableret behovstyret ventilation og anlagt nye haver mv.
Ud over renoveringen, blev der opført 12 nye rækkehuse fordelt på 4 bygninger med 3 rækkehuse i hver. 

Byggeperiode  2019-2020 
Areal  4.260 m2
Beliggenhed  Roskilde 
Entreprisesum  DKK 63 mio.
Præstemarkshusene
UMEUS

UMEUS

København S

UMEUS-kollegiet på Amagerfælledvej, ved IT-universitetet, er det første af flere. Byggeriet er opført i 8 etager og består af 336 kollegieboliger med tilhørende fællesfaciliteter. UMEUS er en moderne version af det gamle kollegium, designet ud fra nutidens studerendes behov og ønsker til et moderne fællesskab. UMEUS-konceptet byder på specialdesignede og møblerede privatværelser med ekstra store vinduespartier samt eget bad og tekøkken, fælles gangkøkkener plus store fællesområder. Med for eksempel café, vaskeri og stor lys læsesal med plads til samvær og fordybelse. Udvendigt er der grønne fælles opholdsarealer i stueplan og flere tagterrasser. Rasmus Friis og UMEUS har arbejdet tæt sammen om at fremme indflytningen. Ved gensidig forståelse for hinandens ønsker og behov, er det lykkedes at aflevere byggeriet én måned tidligere end aftalt, men endnu vigtigere er det, at vi i fællesskab har gjort det muligt at fremrykke selve indflytningen med 2 måneder af beboerne. 

Byggeperiode  2019-2021 
Areal  10.000 m2
Beliggenhed  København S
Entreprisesum  DKK 200 mio.
UMEUS
Hvidovrebo

Hvidovrebo

Hvidovre 

Hos Rasmus Friis har vi energirenoveret vi to boligblokke med fokus på at bibeholde det arkitektoniske udtryk. Projektet indbefatter tagudskiftning, renovering af kældertrapper, etablering af nye lyskasser, døre- og vinduesudskiftning, montage af ventilatorer i badeværelser og udvendig facadeisolering med beklædning af teglstensskaller. Der skal også etableres nye altaner og monteres skydedøre for adgang til altaner. Ved opstart af projektet, sikrede vi en tidlig inddragelse af beboerne ved at afholde et møde, hvorpå omfanget af hele byggeriet vil blive gennemgået, herunder tidsplan, forhold på og omkring byggepladsen, plan for bemanding og ikke mindst rammerne for brugerinddragelsen gennem hele byggeriets periode fra april 2022 til januar 2023. Bebyggelsen er opført i 1951 og består af 42 almene boliger. 

Byggeperiode  2022-2023
Beliggenhed  Hvidovre 
Entrepriseform  Hovedentreprise 
Bygherre  FA09, HvidovreBo afdeling 3
Hvidovrebo
Ballerup Posthus

Ballerup Posthus

Ballerup 

Hos Rasmus Friis har vi ombygget det tidligere Ballerup Posthus til et foreningshus til kommunens borgere. Arbejdet med at omdanne Posthuset fra et sted, der sendte pakker og breve mellem folk, til et sted hvor man kan mødes ansigt til ansigt, er en stor succes. Efter planen slog det nye Posthus dørene op i september 2021. Tankerne bag renoveringen var at skabe et hus, der kan lægge mure til alle de forskellige aktiviteter, som borgerne byder ind med. Derfor er der lagt vægt på, at huset er fleksibelt og kan anvendes til mange formål. 

Byggeperiode  2021 
Areal  2.300 m2
Beliggenhed  Ballerup 
Entreprisesum  DKK 9,6 mio.
Ballerup Posthus
BSV 69

BSV 69

Birkerød  

BSV 69 er hjem for Kriminalforsorgens Uddannelsescenter, der lejer sig ind i den gamle bygning. Projektet bestod af renovering af omklædningsrum, foyer og et øvelsesrum. Øvelsesrummet var det første rum, som blev renoveret. Rummet har været brugt som scene ud mod en gymnastiksal, og da salen bliver brugt hyppigt, fik vi til opgave at lukke af med en permanent væg beklædt med lister. Mens de mange elever var på sommerferie, færdiggjorde vi dernæst renoveringen af  både foyer og de tilstødende omklædningsrum.

Byggeperiode  2021-2022 
Areal 400 m2
 Beliggenhed  Birkerød  
Entrepriseform   Totalentreprise 
BSV 69
Kokkedal Skole

Kokkedal Skole

Birkerød  

En etapevis transformation
Projektet indebærer en ombygning og renovering af Kokkedal Skole (Spor B & C) og Holmegårdshallen, herunder en nøje planlagt tagrenovering, som udføres over flere etaper.

Arbejdet spænder fra nedrivning af gamle betongulvfliser og etablering af nyt terrændæk med gulvvarme, til moderne opgraderinger som
glasbrandsektionsvægge, nyt AV-udstyr og en udvidelse af faciliteterne på første sal.

Udvendigt forvandles tilgængeligheden med nye ramper og trapper, mens taget får en fuldstændig overhaling med ny isolering, tagpap, og effektive vandafledningssystemer.

Projektet er rettet mod at modernisere og forbedre lærings- og fritidsmiljøerne gennem nøje udvalgte fornyelser, der sikrer både æstetisk appel og funktionalitet.

Byggeperiode  2023-2024
Areal 700 m2 indvendig, 3.000 m2 tagrenovering
 Beliggenhed  Kokkeal
Entrepriseform  Hovedentreprise
Kokkedal Skole
Frederiksborg Gymnasium

Frederiksborg Gymnasium

Birkerød  

Styrkelse af fremtidens læringsmiljø

De studerende på Frederiksborg Gymnasium og HF kan efter sommerferien glæde sig over nye undervisnings- og mødelokaler, et nyrenoveret kantineområde og hyggelige, udendørs læringsmiljøer, når Rasmus Friis A/S afslutter spændende renoveringssag.

I projektet er der lagt vægt på bæredygtige løsninger, som bl.a. involverer opførselopførelse af trækonstruktion med facader i træ og brug af genbrugsmursten i den nye tilbygning.

I Rasmus Friis startede vi 2024 ud med en spændende renovering af Frederiksborg Gymnasium og HF, hvor vi netop har nedrevet den tidligere pedelbolig til fordel for en ny, moderne tre-etagers bygning, der skal rumme undervisningslokaler såvel som mødelokaler og studievejledning. Initiativet er en del af gymnasiets vision for en grønnere fremtid og skal ses som et symbol på deres engagement i den grønne omstilling.

Projektet tilpasses eksisterende bygninger
Renoveringen inkluderer ud over tilbygningen en omfattende omdannelse af ”Vinterhaven” til brug for udvidelse af kantinen og med tilføjelse af et udvendigt trappetårn for direkte adgang til tagterrassen, som udvides med to væksthuse og udendørs undervisningsfaciliteter.

Gymnasiets bygninger fra 50erne er i lokalplanen nævnt som “bevarende”, og det er et væsentligt element i renoveringssagen at tilpasse projektet til de eksisterende bygninger, men samtidig vedstå, at der er tale om en moderne tilføjelse.

Den nye tilbygning forventes at stå klar til brug i september 2024.

Byggeperiode  2023-2024
Areal 400 m2 pedelbolig og 250 m2 tagterasse
 Beliggenhed  Hillerød
Entrepriseform  Hovedentreprise
Frederiksborg Gymnasium
Renovering på Christianshavn, AAB, Afdeling 84

Renovering på Christianshavn, AAB, Afdeling 84

Christianshavn

Vi er i gang med renovering af Afdeling 84 – Prinsessegade 55/Burmeistergade 2, der med sine 21 boliger er en af AAB’s små afdelinger. Ejendommen ligger på Christianshavn, tæt ved kanalmiljøet og er en hjørneejendom på 6 etager med fuld kælder. Ejendommen er opført i 1903, og er registreret med “bevaringsværdig 4”. Badeværelserne er senest renoveret i 1977. Afdelingen har et fælles gårdmiljø. I hovedtræk omfatter entreprisen renovering af kloak, badeværelser, facade mod gade og bagtrappe, udskiftning af stigstrenge, vand og afløbsinstallation, indbygning af vandmålere samt energioptimering af varmecentralen. 

Byggeperiode  2022 
Beliggenhed  Christianshavn
Entrepriseform  Hovedentreprise
Bygherre  AAB, Afdeling 84
Renovering på Christianshavn, AAB, Afdeling 84
Bondebyen

Bondebyen

Kgs. Lyngby

Rasmus Friis står foran en renovering af Bondebyen i Lyngby. Det er et spændende projekt, da alle bygningerne fremstår i den originale bondestil og samtidig er bevaringsværdige. Bygningerne er bygget i perioden 1890-1924 og er en blanding af små rækkehuse og enfamilieshuse. Helhedsplanen skal fremtidssikre Bondebyen, således at bygningerne fremstår genoprettet og sikres mod opstigende fugt fra jorden. Samtidig bliver bygningerne bedre isoleret – og indeklimaet dermed forbedret. Derudover skal badeværelser renoveres og køkkener tilpasses/genmonteres. 

Byggeperiode  2022-2023
Beliggenhed  Kgs. Lyngby
Entrepriseform  Hovedentreprise
Bygherre  Lyngby Almennyttige Boligselskab v/DAB 
Bondebyen
Pulse N

Pulse N

København NV

Hos Rasmus Friis opfører vi Pulse N, hvor der etableres 145 boligenheder til unge og studerende (Pulse Living Youth Housing platformen) og 13 familieboliger. Københavns Nordvest-kvarter, er ved at udvikle sig til byens nye, hippe studenterkvarter. I Pulse N suppleres de praktiske og arealeffektive studenterlejligheder med store fællesarealer til ophold, studieaktiviteter og for eksempel madlavning. Hertil kommer en stor grøn tagterrasse, der vil være med til at gøre Pulse N til meget attraktive studieboliger for københavnske studenter. Stueetagen får desuden restaurant, cafe og butikker, der vil få hele kvarteret til at summe af liv. 

Byggeperiode  2021-2023 
Areal   10.250 m2
Beliggenhed  København NV
Entrepriseform  Totalentreprise
Pulse N
Ballerup Rådhus & Ballerup Parkskole

Ballerup Rådhus & Ballerup Parkskole

Ballerup 

Rasmus Friis har renoveret Ballerup Parkskole og Ballerup Rådhus i forbindelse med udvidelsen af rådhuset. Første trin i processen var at renovere de tidligere undervisningslokaler på Ballerup Parkskole til tidssvarende kontorer og undervisningslokaler. Næste trin i processen var at etablere nye møde/samtalerum som et supplement til storrumskontoret på Rådhuset.

Byggeperiode   2019
Areal   1.700 m2
 Beliggenhed Ballerup 
Entreprisesum DKK  7 mio.
Ballerup Rådhus & Ballerup Parkskole
Fremtidens Taastrupgaard, Prøveblok 85

Fremtidens Taastrupgaard, Prøveblok 85

Høje Taastrup

Blok 85 er udpeget som prøveblok i et større renoveringsprojekt i samarbejde med AKB Taastrup. Erfaringerne og projektmaterialet fra prøveblokken skaber fundamentet for en fuldskalarealisering af helhedsplanen. Helhedsplanen tager udgangspunkt i både et stort behov for at give kvarteret og boligerne et væsentlig kvalitetsløft – og i den af folketinget vedtagne Parallelsamfundspakke. Parallelsamfundspakken, der for Taastrupgaards vedkommende, bestemmer, at antallet af almene familieboliger i 2030 skal nedbringes til 40% af 2010-niveauet resulterer i at boligantallet skal reduceres med 107 boliger. En række boliger skal sammenlægges, boliger skal omlægges til studie – og der introduceres nye boligtyper, som tagboliger med egen terrasse og Drive-in boliger. 

Byggeperiode  2022-2023
Beliggenhed  Høje Taastrup
Entrepriseform  Storentreprise
Bygherre  AKB Taastrup v/KAB
Fremtidens Taastrupgaard, Prøveblok 85