Vi bygger med ansvar

Vi kærer os om vores ansvar. Vi bygger sunde kvalitetsbyggerier med et ambitiøst fokus på klimaet og det aftryk, vi efterlader. Og vi ved, at vi spiller en vigtig rolle for en bedre, grønnere fremtid.

Vi bygger med ansvar

Vi kærer os om vores ansvar. Vi bygger sunde kvalitetsbyggerier med et ambitiøst fokus på klimaet og det aftryk, vi efterlader. Og vi ved, at vi spiller en vigtig rolle for en bedre, grønnere fremtid.

At bygge med ansvar

Det har høj prioritet for os at kunne tage stærke, faglige beslutninger, der sikrer, at vores byggeprocesser bliver grønnere. Både når vi arbejder med det konventionelle og det innovative. Hos Rasmus Friis har vi en bæredygtighedsleder, hvis arbejdsområde er at sikre størst mulig fokus på bæredygtighed i alle byggeriets faser. Vi har valgt at sætte et særligt ambitiøst fokus på de tiltag, som vi selv kan præge – og det kommer tydeligt til udtryk i vores byggeprocesser.

 

Vi kalder det at bygge med ansvar.

At bygge med ansvar

Det har høj prioritet for os at kunne tage stærke, faglige beslutninger, der sikrer, at vores byggeprocesser bliver grønnere. Både når vi arbejder med det konventionelle og det innovative. Hos Rasmus Friis har vi en bæredygtighedsleder, hvis arbejdsområde er at sikre størst mulig fokus på bæredygtighed i alle byggeriets faser. Vi har valgt at sætte et særligt ambitiøst fokus på de tiltag, som vi selv kan præge – og det kommer tydeligt til udtryk i vores byggeprocesser.

 

Vi kalder det at bygge med ansvar.

Vi kærer os

om vores ansvar

Grønt forbrug  

Vi har fokus på at minimere processtrømmen og vandforbruget på vores byggepladser. Og vi arbejder på at implementere grøn energi i byggeperioden. Vi bruger strøm som drivmiddel på vores byggepladsmateriel, og vi minder vores medarbejdere og samarbejdspartnere om, at være bevidste om deres forbrug. Faktisk er det en vigtig del af vores kontraktsæt, når vi indgår nye samarbejder.

CO2-aftryk  

Vi har fokus på CO2 aftryk og tager ansvar for de processer, vi har indflydelse på. Vores betonafdeling bruger, i størst muligt omfang, plastikfibre i stedet for armeringsstål for at minimere CO2forbruget. Når vi bygger, er alle materialer udvalgt med omtanke for deres livscyklus. Byggerierne opføres så vidt muligt i materialer med et lavt CO2-aftryk og en høj grad af genanvendelighed. Derfor kan vi i mange tilfælde bygge med et CO2aftryk på langt under de nuværende lovmæssige krav. Det er vores mål kontinuerligt at reducere belastningen yderligere.  

DGNB

Vi arbejder målrettet, når det kommer til at fremme et grønnere byggeri. I alle vores projekter stræber vi mod højest mulig DGNB-certificering, og vores målsætning er at opnå den nyeste certificering DGNB Planet for kommende byggerier. DGNB Planet er en ny certificering for de mest klimaambitiøse i byggebranchen. Den nye certificering stiller stramme og ufravigelige krav til CO2-udledning, biodiversitet og kemisk indhold i byggematerialerne, og skal sikre at byggebranchen i højere grad arbejder mod de planetære grænser.

Sikkerhed

Vi vægter sikkerheden højt og har en dygtig, intern arbejdsmiljøkoordinator. Koordinatoren fungerer som intern konsulent, der sikrer fokus på arbejdsmiljøet fra start til slut. Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen er obligatorisk for alle byggeledere, og det er vores byggeledelse, som har det overordnede ansvar for sikkerhed på pladsen. Alle bruger aktivt vores arbejdsmiljøkoordinator som sparringspartner. Det er en stærk konstellation, som sikrer den nødvendige sikkerhed for alle.

Grønt forbrug  

Vi har fokus på at minimere processtrømmen og vandforbruget på vores byggepladser. Og vi arbejder på at implementere grøn energi i byggeperioden. Vi bruger strøm som drivmiddel på vores byggepladsmateriel, og vi minder vores medarbejdere og samarbejdspartnere om, at være bevidste om deres forbrug. Faktisk er det en vigtig del af vores kontraktsæt, når vi indgår nye samarbejder.

CO2-aftryk  

Vi har fokus på CO2 aftryk og tager ansvar for de processer, vi har indflydelse på. Vores betonafdeling bruger, i størst muligt omfang, plastikfibre i stedet for armeringsstål for at minimere CO2forbruget. Når vi bygger, er alle materialer udvalgt med omtanke for deres livscyklus. Byggerierne opføres så vidt muligt i materialer med et lavt CO2-aftryk og en høj grad af genanvendelighed. Derfor kan vi i mange tilfælde bygge med et CO2aftryk på langt under de nuværende lovmæssige krav. Det er vores mål kontinuerligt at reducere belastningen yderligere.  

DGNB

Vi arbejder målrettet, når det kommer til at fremme et grønnere byggeri. I alle vores projekter stræber vi mod højest mulig DGNB-certificering, og vores målsætning er at opnå den nyeste certificering DGNB Planet for kommende byggerier. DGNB Planet er en ny certificering for de mest klimaambitiøse i byggebranchen. Den nye certificering stiller stramme og ufravigelige krav til CO2-udledning, biodiversitet og kemisk indhold i byggematerialerne, og skal sikre at byggebranchen i højere grad arbejder mod de planetære grænser.

Sikkerhed

Vi vægter sikkerheden højt og har en dygtig, intern arbejdsmiljøkoordinator. Koordinatoren fungerer som intern konsulent, der sikrer fokus på arbejdsmiljøet fra start til slut. Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen er obligatorisk for alle byggeledere, og det er vores byggeledelse, som har det overordnede ansvar for sikkerhed på pladsen. Alle bruger aktivt vores arbejdsmiljøkoordinator som sparringspartner. Det er en stærk konstellation, som sikrer den nødvendige sikkerhed for alle.

Vi bygger

kvalitet til tiden

Kvalitetssikring

 

Vi udvikler hele tiden vores processer og har struktureret og digitaliseret dem, så de mest effektivt understøtter kvaliteten og skaber gennemsigtighed hele vejen fra opstart til aflevering. Det gøres ved en tidlig udpegning af fokusområder, som er dokumenterbare i hele processen.  

Vores erfaring siger, at en digitalt struktureret proces er med til at hjælpe udarbejdelsen af kvalitetssikring. Til den konkrete udførelse af kontrol, anvender vi registreringsværktøjet Dalux. For os er kvalitetssikring ikke bare et krav om dokumentation – det er et aktivt procesværktøj, vi bruger for at sikre, at vores kunder får den aftalte kvalitet.  

Læs mere om vores procedure for kvalitetssikring her.

Kvalitetssikring

 

Vi udvikler hele tiden vores processer og har struktureret og digitaliseret dem, så de mest effektivt understøtter kvaliteten og skaber gennemsigtighed hele vejen fra opstart til aflevering. Det gøres ved en tidlig udpegning af fokusområder, som er dokumenterbare i hele processen.  

Vores erfaring siger, at en digitalt struktureret proces er med til at hjælpe udarbejdelsen af kvalitetssikring. Til den konkrete udførelse af kontrol, anvender vi registreringsværktøjet Dalux. For os er kvalitetssikring ikke bare et krav om dokumentation – det er et aktivt procesværktøj, vi bruger for at sikre, at vores kunder får den aftalte kvalitet.  

Læs mere om vores procedure for kvalitetssikring her.